که یکی هست و نیست جز او , وحده لا اله الا هــــــــــــــو

جز توکل برخدا سرمایه ای در کار نیست / هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست

که یکی هست و نیست جز او , وحده لا اله الا هــــــــــــــو

جز توکل برخدا سرمایه ای در کار نیست / هر که را باشد توکل کار او دشوار نیست

که یکی هست و نیست جز او , وحده لا اله الا هــــــــــــــو

حق داده به ما وعده خیر و حسنات
هم وعده جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات
بفرست مدام بر محمد (ص) صلوات

پیام های کوتاه

طبقه بندی موضوعی

۰سیب شود رویتان، سرخ و سپید و قشنگ 


سبز شود جانتان، سبز و بلند و کمند


 سیر شود کامتان، از کَـرَم کردگار


سکّه شود کارتان، روزیتان برقرار


 ماهی عمرت بُوَد، پُر حرکت، پُر تلاش


 غم بشود سنجدی، رَخت ببندد یواش


پُر ز حلاوت شود، چون سمنو زندگی


غرق سعادت شود، شیوه این بندگی 
نــــــوروزتـــان پــــیـــروز